ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานพัฒนาเด็กเล็ก 3 เดือน - 3 ปี
“เติมเต็ม เทคนิค เลี้ยงดูคู่เรียนรู้สู่เด็กศตวรรษที่ 21” ครั้งที่ 3

สำหรับ ครูพี่เลี้ยง และผู้สนใจ การให้การเลี้ยงดู ทารกและเด็กเล็กทุกท่าน
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 7-8 มกราคม 2564 ห้องเปิด 08.30 น.เป็นต้นไป

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Virtual meeting ผู้ที่สนใจ ขอความกรุณาท่าน ลงทะเบียนผ่านระบบ online เท่านั้น

ระบบที่การประชุมใช้นั้นเป็นระบบถ่ายทอดของ web ex ดังนั้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม ขอความกรุณาท่านตรวจสอบอุปกรณ์
ในการรับชมของท่าน ว่ามีสัญญาณอินเตอร์เนตรองรับมากกว่า 10 Mbs เพื่อการรับชมที่เหมาะสม

คลิก ลงทะเบียน ก่อนเข้าร่วมการประชุม
ขอขอบคุณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนห้องถ่ายทอด